fbpx Hoe werknemersbetrokkenheid stimuleren door teambuilding | People First | People First

# Blog Hoe werknemersbetrokkenheid stimuleren door teambuilding

Hoe werknemersbetrokkenheid stimuleren door teambuilding

Wat is werknemersbetrokkenheid?
 

In een paar klikken vind je een aantal definities en, hoewel ze niet allemaal dezelfde woorden gebruiken, zijn de meesten het erover eens dat werknemersbetrokkenheid een natuurlijke inzet en loyaliteit van werknemers ten opzichte van hun team, de organisatie en haar doelen inhoudt. Medewerkersbetrokkenheid bevat een emotionele component, waardoor het meer omvat dan werknemersgeluk en -tevredenheid.

Hoewel er niet noodzakelijk een lineair verband is tussen inzet en productiviteit, lijkt het duidelijk dat een bedrijf met betrokken werknemers een betere uitgangspositie zal hebben om zijn doelstellingen te bereiken.

 Met dit in het achterhoofd is het dus belangrijk om de belangrijkste drijfveren te identificeren en manieren te vinden om de betrokkenheid van werknemers te stimuleren. Enkele factoren waarmee rekening moet gehouden worden, zijn het welzijn en de waardering van werknemers, de afstemming van het merk op hun waarden, en de zorg voor de werkcultuur en de werkomgeving. Teambuilding speelt hierin een cruciale rol!

winnen ploeg van een teambuilding

Telewerken en werknemersbetrokkenheid

In het verleden beschouwden de meeste bedrijven teambuilding gewoon als een leuke activiteit, een gelegenheid om buiten het kantoor samen te komen en een leuk moment door te brengen met collega's. Maar na de jaren van pandemie en lockdowns, en met veel bedrijven die tegenwoordig een hybride werkopzet implementeren, is er een gemeenschappelijk doel voor alle teams: de behoefte om opnieuw met elkaar in contact te komen.

Veel bedrijven en managers deden grote inspanningen om de motivatie en de teamgeest hoog te houden terwijl iedereen thuis werkte, maar het gebrek aan contact werd op lange termijn een uitdaging. Er zijn zelfs veel collega's die elkaar niet persoonlijk kennen. Nieuwe teams die onlangs werden gevormd, hebben nog nooit een face-to-face dynamiek meegemaakt. Teambuilding kan dus helpen in het proces om elkaar weer te zien en verloren contact te herwinnen.

Er zijn verschillende standpunten over hoe telewerken de betrokkenheid van werknemers beïnvloedt. In sommige gevallen waarderen werknemers de flexibiliteit en vrijheid van thuiswerken, de besparing van de tijd die ze voorheen verloren aan het woon-werkverkeer, met een positief effect op hun betrokkenheid bij het bedrijf als gevolg. Maar tegelijkertijd maakt het verlies van de face-to-face en de dagelijkse dynamiek - die gepaard gaat met het delen van een gemeenschappelijke werkruimte - het erg moeilijk om het risico van een geleidelijke ontkoppeling te vermijden. En dit kan een negatieve invloed hebben op de betrokkenheid van werknemers.

Uit een recente studie over de post-Covid trends in de werkorganisatie in België, blijkt dat de interacties met ons directe team of hechte netwerken toenemen bij het telewerken. Daarentegen nemen onze interacties buiten dat team af, met de bredere, afdelings- en teamoverschrijdende netwerken.

Of het nu gaat om telewerken, teruggaan naar kantoor, of een hybride vorm… het is belangrijk om de behoeften van de werknemers en de waarden die nastreven te identificeren, en dienovereenkomstig te handelen. In feite gaat het erom rekening te houden met de factor mens en voor mensen te zorgen. Dit zal iedereen gelukkiger maken op de werkplek, wat een positief effect zal hebben op de betrokkenheid van werknemers. En hier komen de voordelen van teambuilding om de hoek kijken.

 

team building online

Hoe kan teambuilding de betrokkenheid van werknemers stimuleren ?

Er zijn verscheidene initiatieven die de betrokkenheid van werknemers kunnen prikkelen. Een gemeenschappelijk doel delen, erkenning tonen voor prestaties, verantwoordelijkheid en flexibiliteit geven om deze uit te voeren… Dit zijn slechts enkele voorbeelden van aanpakken die kunnen bijdragen tot het algemene doel nl. het boosten van werknemersbetrokkenheid. Teambuilding kan een geweldige bondgenoot zijn om deze te bereiken.

Succesvolle bedrijven hebben een paar strategieën op lange termijn geïmplementeerd om werknemers betrokken te houden door middel van teambuilding.

Sommigen geven voorkeur aan een hogere frequentie van kleinere teambuildingactiviteiten. Deze hebben een duurzamer effect op de teammotivatie en houden de  stemming er goed en op stabiele wijze in. Eén groot evenement kan een grote piek teweegbrengen, maar die zou nadien moeilijk te onderhouden zijn.

 Andere bedrijven plannen een groot evenement, waarbij alle leden van het bedrijf worden betrokken bij taken die een gemeenschappelijk doel moeten opleveren. Dit kan iedereen een gevoel van beloning geven. De betrokkenheid kan toenemen als mensen het gevoel hebben dat dingen verdiend worden in plaats van alleen maar gegeven.

Dit is wat de groep TERO doet voor hun jaarlijkse teambuilding event in de maand mei. Alvorens dit plaatsvindt, moet er een gemeenschappelijk doel bereikt worden: samen een totaal van 1744 km halen (dit is de omtrek van België + Luxemburg, landen waar de groep actief is). Dus wordt de afstand bijgehouden en berekend, afgelegd door alle werknemers die naar het werk komen met de fiets, het openbaar vervoer of gewoon te voet! Het idee is om op een ludieke manier zachte mobiliteit aan te moedigen en om te zetten in een gemeenschappelijk doel: ieders impact op het milieu verminderen. Als deze doelstelling slaagt, zorgt dat voor trots en het gevoel dat je de komende teambuilding hebt verdiend. Het wordt tegelijkertijd een beloning en een inzetbooster.

 In dit geval wordt de betrokkenheid niet alleen gestimuleerd door het delen van een gemeenschappelijk doel, maar ook door het aantonen van een overeenstemming tussen de waarden van het bedrijf en de waarden van de werknemers. Uit een studie van PwC naar de voorkeur van werknemers blijkt dat het bedrijfsprofiel en het eigenlijke doel van de activiteiten van de onderneming aan belang winnen en dat werkgevers die in een kritieke sector actief zijn, de voorkeur genieten.

Er zijn verschillende Positieve Impact Teambuilding activiteiten, zoals de rivier- en strandschoonmaakacties, die kunnen bijdragen aan de uitstraling van een bedrijfsimago waarmee werknemers zich kunnen identificeren, waardoor hun betrokkenheid wordt versterkt.

 

beach cleaning team building

De beste teambuildingactiviteiten om de betrokkenheid van werknemers te stimuleren

Het soort teambuildingactiviteiten dat bedrijven kiezen om de betrokkenheid van hun werknemers te versterken, zijn activiteiten waarbij de teams samen moeten werken aan een gemeenschappelijk doel en zonder de inbreng van iedereen zouden de resultaten niet hetzelfde zijn. De gebruikelijke verantwoordelijkheden en werkrollen kunnen worden gewijzigd, waarbij de nadruk wordt gelegd op het feit dat elk teamlid belangrijk is voor de groep en van cruciaal belang om te zorgen dat het lukt.

 

Andere populaire teambuildingactiviteiten om de teamband te versterken zijn diegene waarbij de gebruikelijke hiërarchie wordt ontbonden en iedereen op hetzelfde niveau wordt geplaatst. Dit toont aan dat iedereen, ongeacht zijn positie in het dagelijkse werk, de leidersrol op zich kan nemen als het erop aankomt het team te helpen een uitdaging te overwinnen. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn activiteiten waarbij alle teamleden hetzelfde uniform of kostuum dragen.

Ten slotte kiezen meer verzuilde bedrijven eerder voor activiteiten die de relaties binnen een team of tussen teams helpen te herstellen of op te krikken door leuke uitdagingen te delen. Zo kunnen teamgenoten elkaar beter leren kennen, of kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan als teams tijdens de activiteit worden gemengd.

 

surf activiteit tijdens team building

Laatste tips om de betrokkenheid van werknemers te versterken dankzij teambuilding

Ter afronding kunnen we spreken van betrokkenheid wanneer er niet alleen gelukkige en gemotiveerde werknemers zijn, maar wanneer zij zich ook inzetten voor en identificeren met de missie, waarden en doelstellingen van de onderneming.

Teambuilding kan geweldig zijn om erkenning naar werknemers te tonen en deze identificatie te helpen bereiken. Laten we tot slot enkele sleutelfactoren opsommen waarmee we aanraden rekening te houden om de betrokkenheid van werknemers te stimuleren via teambuilding:

  • Organiseer activiteiten met een gemeenschappelijk doel (zoals in Lumberjack).
  • Moedig situaties aan waarin de gebruikelijke hiërarchie verdwijnt (zoals in Stap uit je comfortzone).
  • Zorg voor een hogere frequentie van teambuildingactiviteiten, om de motivatie van het team hoog en stabiel te houden.
  • Kies doelstellingen die zijn afgestemd op wat werknemers belangrijk vinden, om hun identificatie met de onderneming en haar missie te versterken.
  • Stel kleine doelstellingen op die in de dagelijkse gang van zaken kunnen worden verwezenlijkt en bouw zo naar een groot gemeenschappelijk doel toe.

Contacteer ons op en wij helpen u bij het opstellen van een strategie en het organiseren van de ideale teambuildingactiviteiten en -evenementen om de betrokkenheid van de werknemers in uw bedrijf te vergroten!

 

Je hebt die ene niet gevonden

Laten we je onze andere ervaringen laten zien.